Ute

Vi älskar att huset smälter in mjukt vid Falsterbokanalen och vi lever i harmoni med, sanden, havet, tallarna och årstidernas växlingar vid Falsterbokanalen. Vi är granne med naturreservatet så samma regler gäller här som i naturen … det du tar med dig in i huset tar du med dig när du går … lämna allt som det var när du kom.