Mindfulness

Mindfulness är mental träning i att vara uppmärksam på det som händer i stunden, ögonblick för ögonblick, utan att döma och med en nyfiken accepterade inställning. Det omfattar ett icke dömande förhållningssätt till inre upplevelser och processer. Mindfulnessträning omfattar både formella meditationsövningar, ofta med uppmärksamheten riktat mot andningen, och informell träning i att vara medvetet uppmärksam i vardagen. Våra kurser är baserade på aktuell forskning om mindfulness som behandlingsmetod vid stressrelaterade problem. Vi erbjuder även mindfulness på våra konferenser. Mindfulness leds av Jona Dahlqvist med över 20 års erfarenhet av närvaro och coaching. Vi har även mindful leadership med styrelesproffset Christel Kinning som fördjupat sig i framtidens organisationer på M.I.T och London BC samt är instruktör i mindfulness och yogalärare.