Mental träning

Vi tränar mentalt med mindfulness — medveten närvaro. All coaching på Studio Canalis är baserad på aktuell forskning om mindfulness som metod vid exempelvis stress. Vi erbjuder mindfulnessträning för bättre fokus och snabbare återhämtning.
 

Mental träning:  Mental träning är olika tekniker vars syfte är att förstärka önskade tankar och beteenden. Det kan vara exempelvis meditation, visualisering, koncentration och målbildsträning.

Mindfulness: Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på träning i att vara uppmärksam på det som händer i stunden, ögonblick för ögonblick, utan att döma och med en nyfiken accepterade inställning.

Meditation: Meditation omfattar en rad olika tekniker för medvetandeträning utformade för att utveckla medvetandets möjlighet att påverka kroppsliga funktioner och symtom.

Mindful leadership: Mindful leadership är mental träning, som ökar din motståndskraft och hjälper dig att ta kontroll över din uppmärksamhet i det ökade informationsflödet. Vi studerar kreativitet, komplex problemlösning och innovativt tänkande.

Mantrameditation: Det finns olika typer av mantrameditation. Gemensamt för dessa tekniker är träning i att rikta uppmärksamheten på ett ljud, ord eller ordkombination (ett mantra).