Mindfulness

Mindfulness är att vara uppmärksam på det som händer i stunden, ögonblick för ögonblick, utan att döma och med en nyfiken accepterade inställning. Våra kurser i mindfulness baseras på aktuell forskning och du får lära du dig tekniker som:

Andning – lugnar sinnet
Kroppscanning – ökar kroppskännedom
Medveten yoga – enkla övningar med närvaro i rörelse
Meditation  – stillar tankarna och ökar fokus
Gående meditation – med öppet sinne i varje steg
Tekniken SOAS – att Stanna upp, Observera, Acceptera, Släppa taget

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du reda på anmälan öppnar till vår nästa kurs.