Mental träning

Vi tränar mentalt med mindfulness — medveten närvaro. All coaching på Canalis är baserad på aktuell forskning om mindfulness som metod vid exempelvis stress. Vi erbjuder mindfulnessträning på våra konferenser för bättre fokus och snabbare återhämtning.
 

Mental träning:  Mental träning är olika tekniker vars syfte är att förstärka önskade tankar och beteenden. Det kan vara exempelvis meditation, visualisering, koncentration och målbildsträning.

Mindfulness: Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på träning i att vara uppmärksam på det som händer i stunden, ögonblick för ögonblick, utan att döma och med en nyfiken accepterade inställning.

Meditation: Meditation omfattar en rad olika tekniker för medvetandeträning utformade för att utveckla medvetandets möjlighet att påverka kroppsliga funktioner och symtom.

Mindful leadership: Mindful leadership är mental träning, som ökar din motståndskraft och hjälper dig att ta kontroll över din uppmärksamhet i det ökade informationsflödet. Vi studerar kreativitet, komplex problemlösning och innovativt tänkande.

Mantrameditation: Det finns olika typer av mantrameditation. Gemensamt för dessa tekniker är träning i att rikta uppmärksamheten på ett ljud, ord eller ordkombination (ett mantra).