Ute

Vi älskar att huset smälter in mjukt vid Falsterbokanalen och vi lever i harmoni med, sanden, havet, naturen och årstidernas växlingar. Vi är granne med naturreservatet så detsamma gäller här … det du tar med dig in i huset tar du med dig när du går … lämna allt som det var när du kom.