yoga är bra för immunförsvaret

Vår vision är att sprida hälsa och välmående genom yogaträning i olika former. Den rådande uppfattningen är att yoga förbättrar funktionen i immunsystemet och minskar känsligheten för infektioner.

Regelbunden yogaträning leder till sänkt blodsocker, blodtryck och hjärtfrekvens (hur många slag hjärtat slår under en minut) och sänkta nivåer av kortisol och proinflammatoriska cytokiner (protein som produceras av immunförsvaret och utsöndras vid bland annat skada, stress eller inflammation).

Det finns ett tydligt samband mellan yogapraktik och hälsostatus och i en internationell studie från 2019 rapporterar 96.1% av yogautövarna att de har en generellt god hälsa och 87.7% rapporterar att de fått bättre hälsa sedan de började med yoga.

Vi fortsätter att arbeta med det vi är bäst på; att sprida yoga för hälsa och välmående. Nya yogakurser startar i slutet av januari och anmälan öppnar den 27 november kl.08:00. Du kan se schemat för vintern när du klickar på januari 2021 här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *