Rekommendationer på Studio Canalis med anledning av covid-19-pandemin

[Uppdaterad 2021-03-31]

Denna information riktar sig till alla som besöker Studio Canalis. Vi följer folkhälsoomyndigheternas råd och riktlinjer och uppdaterar sidan när nya rekommendationer tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö både på Studio Canalis och i samhället i stort. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Nytt

Riksdagen har den 10 januari antagit en tillfällig pandemilag. För yogastudios innebär lagen att varje besökare som vistas inomhus ska ha ett utrymme om 10 kvadratmeter. Yogalärare räknas inte in i 10m2/person regeln. Vi har skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Studio Canalis verksamhet fortgår med myndigheternas rekommendationer i beaktande.

Stanna hemma om du har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Som yogalärare eller gäst på Studio Canalis förväntas du känna till de detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som utfärdas med anledning av pandemin.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor. På Studio Canalis håller vi avstånd och visar varandra hänsyn både inomhus och utomhus.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Studio Canalis har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner. Ta alltid med din egen yogamatta och håll den ren genom att duscha den efter varje tillfälle. Dela inte vattenflaskor, som kan överföra saliv. Duscha om möjligt hemma.

Mer information och kontaktvägar

1177 Vårdguiden
Nationellt informationsnummer 113 13
Folkhälsomyndighetens frågor och svar
Krisinformation från svenska myndigheter
Socialstyrelsen
Världshälsoorganisationen, WHO

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *