Rekommendationer på Studio Canalis med anledning av covid-19-pandemin

[Uppdaterad 2021-01-06]

Denna information riktar sig till alla som besöker Studio Canalis. Vi uppdaterar sidan när nya rekommendationer tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Dessa rekommendationer och riktlinjer är baserade på detaljerade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Nytt

Regeringen skärpte de nationella restriktionerna inför julledigheten (den 18 december 2020) och de gäller till och med den 24 januari 2021. Det ligger på allas ansvar att skapa och upprätthålla en trygg miljö både på Studio Canalis och i samhället i stort. Studier visar att ungdomar liksom vuxna kan sprida viruset. Med respekt för och omsorg om andra i samhället och deras väl är det viktigt att alla är försiktiga och följer rekommendationer och riktlinjer.

Stanna hemma om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom

Har du symptom på covid-19 ska du stanna hemma. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta sju dagar efter de första symptomen och minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till Canalis.

Om du har testat dig för covid-19, på grund av förkylningssymtom eller på uppmaning på grund av risk för att ha utsatts för smitta, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma i väntan på ditt provsvar och undvika nära kontakt med andra.

Om du testats positivt för covid-19  ska du stanna hemma i minst två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till Canalis.

Om du har en person i ditt hushåll som fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fysisk distansering

För att förebygga virusöverföring bör alla alltid hålla fysiskt avstånd och inte samlas i stora grupper eller på platser med mycket folk. Covid-19 sprids typiskt sett när en infekterad person hostar, nyser eller talar. Aerosoldroppar från dennes mun eller näsa blir luftburna och kan nå personer i närheten och deras munnar eller näsor. Virus kan även spridas indirekt via kontaminerade ytor. På Studio Canalis håller vi avstånd och visar varandra hänsyn både inomhus och utomhus. Våra yogagrupper består av 12 personer och det är samma deltagare varje gång. Olika grupper träffar inte varandra och vi har 45 minuter paus mellan varje yogaklass. Vi har inte drop in och utomstående besöker inte Canalis.

Hygien

Frekvent tvättning av händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder är en effektiv metod för att avlägsna och döda viruset. Användning av handsprit är ett alternativ när det inte är möjligt att tvätta händerna. Studio Canalis har infört utökade städnings- och sanitetsrutiner på Studion. Ta alltid med din egen yogamatta och håll den ren genom att duscha den efter varje tillfälle. Dela inte vattenflaskor, som kan överföra saliv. Duscha om möjligt hemma.

Våra gästers och coachers hälsa, välmående och säkerhet är vår högsta prioritet!

Vi följer folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning och vidtar riskreducerande åtgärder. Mallen vi använder hittar du här. Våra gästers och coachers hälsa, välmående och säkerhet är vår högsta prioritet! 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *