Information om covid-19

(Uppdaterad 2022-01-10)

Denna information riktar sig till alla som besöker Studio Canalis. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och gäster uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

  • Just nu är smittspridningen av covidvarianten omikron mycket stor i Sverige och Skåne. Folkhälsomyndigheterna förtydligade följande den 10 januari.
  • Restriktionerna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla restriktionerna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.
  • När det gäller  yogastudios innebär de förnyade restriktioner att varje gäst som utövar yogaträning måste ha en egen yta på 10m2. Lokaler bör märkas med tillåtet antal personer och lämpliga smittskyddsåtgärder ska vidtas. Studio Canalis bedriver verksamheten i enlighet med rekommendationerna.

Vid symtom och sjukdom

Covid 19 vaccination och test

  • Studio Canalis uppmuntrar gäster och medarbetare att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig.
  • Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test). Du hittar med information här.

Extern personal

  • För extern personal, till exempel från städbolag som är verksamma i Studio Canalis lokaler, gäller samma rekommendationer. Ansvarig bör upplysa leverantörer om vad som gäller och i möjligaste mån försäkra sig om att leverantören följer Studio Canalis rekommendationer.

Städning och ventilation i Studio Canalis lokaler

  • Gemensamma ytor, omklädningsrum och toaletter städas dagligen. Yogasalar städas mellan olika grupper. Ventilationen (funktion och luftflöden) i Studio Canalis lokaler övervakas löpande.

Ytberäkningar med anledning av den tillfälliga pandemilagen

  • Här nedanför finns en lista på maximalt antal gäster som vi får ha på Studio Canalis samtidigt i olika avgränsade ytor exclusive personal. Ytberäkningar är gjorda av Jona Dahlquist och är baserade på bygglovsritningar. Det är Studio Canalis ansvar att se till att antal gäster i de olika ytor inte överskrids. Det är länsstyrelsen som granskar att pandemilagen följs. Ytterligare myndighetskrav är nödvändig skyltning och märkning samt att det finns möjlighet till handtvätt och handdesinfektion.

Max antal gäster som vi får ha totalt i hela byggnaden är 40
Max antal gäster som vi får ha i Hotboxen är 6
Max antal gäster som vi får ha i Utsikten är 8
Max antal gäster som vi får ha i Loungen är 4
Max antal gäster som vi får ha i Gemenskapen är 4
Max antal gäster som vi får ha i Omklädningsrum är 3
Max antal gäster som vi får ha i Bastuavdelningen är 2
Max antal gäster som vi får ha i Trappan är 3
Max antal gäster som vi får ha i alla mindre rum är 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *