Information till gäster på Studio Canalis med anledning av corona

Information till gäster på Studio Canalis med anledning av corona

Vi arbetar med att följa utvecklingen av coronaviruset och följer den information som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter förmedlar. Vårt fokus ligger på att anpassa vår verksamhet så att hälsa, säkerhet och trygghet för yogaelever och lärare säkerställs. Samtidigt är det viktigt att vår verksamhet kan löpa på normalt i så stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att yogaundervisningen fortsätter, med hänsyn till rekommendationerna. Vi följer de riktlinjer som uppdateras kontinuerligt och vi uppmanar alla att dagligen informera sig via folkhälsomyndightens hemsida.

Detta gäller sjukdomssymtom

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska du enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 1177 Vårdguiden ger information om när vården behöver kontaktas.

Detta gäller hygien 

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Toaletter städas nu två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen
  • I mån av möjlighet är vårt syfte att säkerställa avstånd och undvika direktkontakt
  • Alla elever har alltid med sina egna yogamattor av hygieniska skäl
  • Vi använder oss inte yogaklossar, meditationskuddar eller motsvarande
  • För närvarande serverar vi ingen te eller frukt

Karantän

Om du är i karantän p. g. a. beslut om smittskydd får du inte komma till Studio Canalis. Då kan vi erbjuda att följa yogapasset via länk, t.ex. Zoom.

Riskgrupper

Om du tillhör en riskgrupp måste du själv bestämma om du kan delta som vanligt. Studio Canalis har ingen skyldighet att anpassa yogan för riskgrupper.

Om du inte vågar vara på Canalis eftersom du är rädd att bli smittad

Yogaundervisningen fortsätter som vanligt. Vi har inga klasser för fler än 20 personer. Du bedömer själv om du vill komma eller inte. För dem som sitter i karantän erbjuder vi yoga på distans.

Bör inte Canalis gå ut och avråda från onödig kroppskontakt? 

Studio Canalis har inga andra rekommendationer eller uppmaningar än de som Folkhälsomyndigheten beskrivit.

Hur är det med serveringen av te? Finns det extra stor risk för smitta där?

Vi serverar för närvarande ingen te eller frukt i samband med yogaklasserna. På vår yogalärarutbildning och i samband med andra event gör vi vad vi kan för att förhindra smittspridning.

Vad är coronaviruset?

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 är helt nytt för mänskligheten. Men inom coronavirusfamiljen finns 4 medlemmar som är vanliga orsaker till övre, och ibland nedre, luftvägsinfektioner hos framför allt barn. Typiska symtom för dessa fyra virus inkluderar feber och hosta som kan utvecklas till en allvarlig lunginflammation som orsakar andnöd och andningssvårigheter. Generellt sett kan coronavirus orsaka allvarligare symtom hos personer med försvagat immunförsvar, äldre människor och de med långvariga tillstånd som diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom.

Mer om coronaviruset (covid-19)

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter via följande källor:

Folkhälsomyndigheten: frågor och svar om nytt coronavirus
Världshälsoorganisationen

Amerikanska myndigheten för smittbekämpning, CDC

European Centre for Disease Prevention and Control

Vårdgivarguidens samlingssida om covid-19

En kommentar på “Information till gäster på Studio Canalis med anledning av corona

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *