Mindfulness som medicin

Det känns skönt i kroppen och sinnet att utöva mindfulness. Men är det bara en känsla eller kan mindfulness faktiskt förbättra vår hälsa?  Forskning visar att mindfulness ökar välbefinnandet, ger oss en ökad stresstålighet, hjälper vid depression och oro och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Mindfulness har även bevisad effekt på smärta. Du blir mentalt stark samtidigt som stressnivån sjunker. Lugn- och rosystemet sätts igång och återhämtningen ökar. Det är alltså inte bara något du känner, utan det finns vetenskapliga bevis.

Våra kurser i mindfulness är baserade på aktuell forskning. Förutom att presentera fakta ger vi dig praktiska tips på övningar och strategier du kan använda för en hållbar hälsa. Vi gör bland annat mjuka övningar för axlar och nacke samt olika koncentrations – och meditationsövningar. Varmt välkommen att öva dig i mindfulness tillsammans med oss i liten grupp. Vi har mindful leadership med Christel Kinning på måndagar kl.19:30 och mindfulness för välmående med Jona Dahlqvist på onsdagar kl.19:30. Nya 10-veckorskuser startar den 18 och 20 mars. Boka!

Mindfulness som medicin fungerar!

Jona Dahlqvist

 

Faktaruta: Mental träning, mindfulness och meditationsformer 

Mental träning:  Mental träning används mycket inom idrott men är också populärt bland ledare. Mental träning är olika tekniker vars syfte är att förstärka önskade tankar och beteenden. Det kan vara exempelvis meditation, visualisering, koncentration och målbildsträning.

Meditation: Meditation omfattar en rad olika tekniker för medvetandeträning utformade för att utveckla medvetandets möjlighet att påverka kroppsliga funktioner och symtom. Historiskt har meditation varit ett viktigt inslag i många olika religioner.

Mindfulness: Mindfulness är en teknik som bygger på träning i att vara uppmärksam på det som händer i stunden, ögonblick för ögonblick, utan att döma och med en nyfiken accepterade inställning. Det omfattar ett icke dömande förhållningssätt till inre upplevelser och processer. Mindfulnessträning omfattar både formella meditationsövningar, ofta med uppmärksamheten riktat mot andningen, och informell träning i att vara medvetet uppmärksam i vardagen.

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) är det mest spridda mindfulnessprogrammet och det har en tydlig grund i österländsk filosofi. Programmet utvecklades under 1970-talet av Jon Kabat-Zinn och hans kollegor vid University of Massachusetts Medical Center, USA. Programmet utvecklades ursprungligen för patienter med kronisk smärta, men har kommit att användas för att minska stress och depressionssymtom hos patienter med en mängd olika fysiska sjukdomar. Det är en åtta veckors gruppbehandling (cirka 2,5 timme/vecka) med både teoretisk information och praktiska övningar samt träningsuppgifter som genomförs på egen hand sex dagar i veckan mellan grupptillfällena.

Mantrameditation: Det finns olika typer av mantrameditation. Gemensamt för dessa tekniker är träning i att rikta uppmärksamheten på ett ljud, ord eller ordkombination (ett mantra). Den mest spridda formen av mantrameditation är Transcendental Meditation (TM). Det är en strukturerad form av meditationsträning som genomförs två gånger om dagen under cirka 15–20 minuter med en målsättning att uppnå avslappning, minskad stress och självutveckling. En skillnad från mindfulness är att betoningen i TM ligger på den mycket regelbundna formella meditationsträningen, medan mindfulnessträning syftar till en förmåga att vara medvetet närvarande i vardagen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *